ANBI gegevens

 
Naam van de instelling De Inloop Stichting “Johanna”
RSIN of fiscaal nummer 855540564
Kamer van Koophandel 64143988
Statutaire zetel Hoek van Holland, gemeente Rotterdam
Bankrekeningnummers NL 85 RBRB 0929 0348 21
Publicatieplicht Fondswervende instelling ANBI formulier
Projectplan Armoede (eenzaamheid) op de korrel
  (hiernaar wordt verwezen vanuit het ANBI formulier)
 

lege regel

Contactgegevens
Postadres Cornelis Sterrenburgstraat 76
3151JG Hoek van Holland
Email Cees Leerdam@upc.nl
Bezoekadres de Inloop Prins Hendrikstraat 191 (Entree Korte Schoolstraat 9a)
Hoek van Holland
Email pastor H. Lievaart-Van den Bos : L.Lievaart@pghvh.nl

 

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het werk van de Inloop en de daarbij behorende professional te ondersteunen voor mensen die leven in de marge van de samenleving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel te bereiken door: het organiseren van een open huis, genaamd de Inloop, waar we activiteiten organiseren voor mensen die te maken hebben met geestelijke en materiële armoede.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Beleidsplan

Projectplan Armoede (eenzaamheid) op de korrel

Uitgeoefende activiteiten

2017

 • Iedere dinsdagmorgen: Inloop met koffie
 • Iedere 2e dinsdag van de maand: Inloop met koffie en maaltijd
 • Jaarlijks uitje
 • In december: kerststukjes maken , kerstviering + kerstdiner
 • Klusjesteam
 • Bijzonder pastoraat

2018

 • Voorzetting van de activiteiten van 2017
 • Het plan om elke dinsdag een maaltijd te organiseren

2019

 • Voorzetting activiteiten 2017 en 2018
 • Nieuwjaarsbijeenkomst
 • Realisatie iedere 2de en 4de dinsdag van de maand: Inloop en koffie en maaltijd
 • Jaarlijks uitje
 • Cursus schilderen
 • Creatieve activiteiten
 • Deelname aan de lokale gezondheidsmarkt
 • Deelname aan Team Coördinatoren Zorg en Welzijn Hoek van Holland
 • Lunchclub jonge vrouwen (F.I.F.)
 • In december kerststukjes maken, kerstviering en kerstdiner
 • Lokale kerstmarkt
 • Klusjesteam
 • Bijzonder pastoraat

 

Financiële verantwoording

 1. Cijfers 2019 en Meerjaren begroting
 2. Cijfers 2018 en Meerjaren begroting
 3. Cijfers 2017

Fondsen die ons steunen

 


Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken.

 

Al bijna vier eeuwen ondersteunt Sint Laurensfonds projecten en maatschappelijke initiatieven die gericht zijn op het opvangen, versterken en maatschappelijk verbinden van kwetsbare personen, met name jeugdigen en ouderen.

 

Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets voor een ander wil doen. Onze steun bestaat uit geld, tijd, kennis en aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor.

Fonds Franciscus is een vangnet voor mensen waar nauwelijks nog iemand naar omkijkt. Die leven in diepe armoede of eenzaamheid en waarbij hun menselijke waardigheid in het geding is.

De Haëlla Stichting helpt om idealen van bevlogen mensen te verwezenlijken. Mensen die iets willen doen voor anderen, of voor het milieu. We luisteren en denken mee, en kunnen helpen met de financiering.

Het DeltaPORT Donatiefonds is ondergebracht in een gezamenlijke stichting waarin Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs participeren. Met het fonds onderstreept het haven- en industriële bedrijfsleven haar maatschappelijke betrokkenheid: door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk welke actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

 

Menu