Zo in de wandelgangen kwam Jan Ramondt tegen en vroeg of hij tijd had voor een kort interview. Hij stemde er mee in. Ik ben 79 jaar en werkte voor mijn pensioen in verzekeringen en geldleningen. Mijn hobby’s zijn het besturen van een woningcorporatie , college van kerkrentmeesters, schoolbesturen en sportverenigingen.

Voor de Inloop doe ik fondswerving, dit lukt goed. Ik doe dit al 4 jaar. Ik heb er geen hekel aan, ik doe dit met plezier.

Ik heb voor de doelgroep  van de Inloop gekozen, vanuit het idee voor het belang om mensen bij elkaar te brengen. Mijn kerstgedachten is hoop voor het goed samenleven en het naar elkaar omzien. Dat is voor ieder mens belangrijk, maar vooral voor de bezoekers van de Inloop.

Hoe ik kerst vier is afhankelijk van wat dit jaar mogelijk is. Het liefst met mijn kinderen en kleinkinderen. En het bezoeken van de kerstdiensten. Er mogen daar dertig mensen komen. Fijne feestdagen.

Menu