De inloop

Het was 2008 en we ondervonden dat mensen van o.a. de voedselbank het fijn vonden om gewoon een kop koffie te drinken en wat contact te hebben. Met een aantal vrijwilligers hebben we toen het idee opgevat om voor mensen rondom de armoedegrens een inloop op te starten. Deze is iedere dinsdag en iedere 2e dinsdag van de maand wordt een maaltijd verzorgd. We willen graag de continuïteit waarborgen zodat er altijd een plek is waar je naar toe kunt als het leven even te zwaar is. Of als je gewoon onder de mensen wilt zijn. Armoede betreft niet alleen financiële zaken maar ook mensen met sociale psychische en/of maatschappelijke problemen.

De Inloop commissie

De inloop commissie bestaat uit 8 leden en vormen het dagelijks bestuur. Mensen die naar de inloop komen vinden daar een hartelijk welkom en een eerste opvang waar nodig. Op de Inloop worden gesprekken gevoerd en er worden afspraken gemaakt. Vrijwilligers blijven tot op de dag van vandaag actief in het dagelijkse leven van deze mensen.
Er wordt samen koffie gedronken, er wordt muziek gemaakt, getekend, gesjoeld, zij organiseren het kerstdiner, de uitjes en de kerstviering. Het is een bonte verzameling van mensen en het grappige is dat zowel jong als oud graag komen. Ook op andere door de weekse dagen zijn de vrijwilligers betrokken waar nodig. Even om een hoekje kijken bij die en genen, even vragen; “ hoe gaat het met je.” Zij signaleren ook wat er zoal gebeurt en waar nodig wordt er verdere actie ondernomen.

Bijzonder pastoraat

Het oecumenische team bijzonder pastoraat in Hoek van Holland bestaat uit een groep mensen die hart hebben voor de medemens. Zij worden verbonden aan iemand die wat begeleiding nodig heeft en fungeren als een vertrouwenspersoon, gaan mee indien nodig naar schuldsanering, raadsheer, maatschappelijk werk of waar nodig. Zij bezoeken een instelling of ziekenhuis wanneer mensen daar tijdelijk verblijven. Ook zitten er ervaringsdeskundigen in. Het is een beetje een buddysysteem waar we inmiddels goede ervaringen mee hebben.
Zij zijn niet gebonden aan tijd of financiën en lopen met iemand mee zolang als wenselijk is voor deze medemens. Door de jaren heen is er zo al heel wat op de rails gezet.
De intakegesprekken worden gedaan door Pastor Leny Lievaart (Protestantse gemeente Hoek van Holland) en door Pieternel de Wit (Sociaal pension) zie contactgegevens. Na een intakegesprek wordt er gekeken welke vrijwilliger met welke hulpvraag op weg gaat. Zij zijn gevraagd op basis van hun opleiding en eigen specifieke kwaliteiten. Een aantal hebben daarnaast speciale cursussen hiervoor gevolgd.
Zij hebben geen meldingsplicht maar wel geheimhoudingsplicht. Indien nodig wordt er in overleg met de professionals samen gekeken wat wenselijk is. Het blijkt een goede formule om te helpen zonder dat je direct op instanties bent aangewezen wat voor sommige als prettig wordt ervaren. Indien nodig wordt dat uiteraard wel besproken en worden andere disciplines gevraagd.

Visie

De “presentietheorie” van Andries Baart is een theorie van” er zijn”. Er zijn mensen die buiten het systeem vallen. Maar ook na een periode van hulpverlenende instanties bleven mensen naar de Inloop komen. Een plek waar je mag komen als het even niet meer gaat of gewoon om dat ze zich daar thuis voelen..
Wanneer je uit het systeem van officiële hulpverleningsinstanties bent geraakt, daar deel van uit maakt, of het mijdt, dan is het fijn als er ergens een plek is waar je gewoon welkom bent als mens en niet als cliënt of patiënt. Het is een soort huisgezin geworden waar geluisterd wordt.

Doelstelling

De Inloop is bovenal een gezellig samen zijn even los van alle wirwar van deze tijd. We zetten ons in voor mensen die verlangen naar een luisterend oor. Mensen die op zoek zijn naar doel en zin. Existentiele vragen hebben of gewoon wat willen bespreken. Er zijn mensen die buiten het systeem vallen de zogenoemde zorgmijders. Die de weg in de bureaucratie niet vinden, die wel uit het systeem van instanties zijn maar wankel in het leven staan, die zich buiten gesloten voelen in de maatschappij, psychische problemen hebben, eenzaam zijn, die sociaal niet sterk zijn, verslaafd zijn, die gekend willen zijn en behoefte hebben aan zorg en aandacht. Het motto van de inloop is dan ook vanaf de eerste dag “Kom maar en kom maar zoals je bent”. We zingen o.a. op de Inloop het lied van Claudia de Brij; “Mag ik dan bij U schuilen als het even niet meer gaat……”

Wilt u doneren?

Dat kan door middel van overboeking naar onderstaande gegevens.

Regiobank
IBAN  NL 85 RBRB 0929 0348 21
Ten name van De Inloop Stichting “Johanna”
Contant kan ook, wij zijn graag bereid dit bij u te komen ophalen. Ook kunt u natuurlijk elke dinsdag uw gift afgeven bij de Inloop.
(Prins Hendrikstraat 191, Entree Kleine Schoolstraat 9a te Hoek van Holland)

De organisatie

Bestuur Inloop
Voorzitter Pastor Leny Lievaart – van den Bos (tevens oprichtster)
Secretaresse Nel van Andel
Vrijwilligers keuken Enny Vos
Public Relations Miranda de Rooij
Creatieve Club Hannie Gijssen
F.I.F. lady’s Heidi Kroon
 [separator type=”invisible” size=”medium” icon=””]
Redactie Pastor Leny Lievaart – van den Bos
Danka van Klaveren
Andre de Jager
Websitebeheer Sanneke van den Bos

 

 

Menu