Geschiedenis

Zelf ben ik werkzaam geweest in de Schilderswijk , Transvaal en in het centrum van den Haag. Veelal kwam ik in aanraking met verslaafden, dak en thuislozen, en uitbehandelde psychiatrische patiënten. Een groep mensen die meestal geminacht werden door de gevestigde orde. Mensen van de vierde wereld werden ze genoemd ofwel mensen in de marge. Een groep voor wie ik altijd een zwak had.
In hoek van Holland vroegen ze: Leny hoe kunnen wij open staan voor mensen die het moeilijk hebben. We stonden aan het begin van de recessie. Met een paar vrijwilligers meenden we in 2007 dat we meer konden betekenen voor mensen in de Hoekse samenleving voor wie het leven niet zo eenvoudig is. We begonnen gewoon met een groepje koffie en thee te drinken en aandacht te schenken. Het was blijkbaar nodig want de groep groeide en groeit nog steeds. Daar kwam later een warme maaltijd bij, een vaste enthousiaste kookploeg ontstond door het jaar heen, evenals een kookploeg voor het kerstdiner. Er bleek behoefte te zijn aan een Kerstviering waaraan ze zelf meedoen. Het klusjes team werd gerealiseerd en bestaat uit handige mensen van de inloop onder begeleiding verrichten zij hand en spandiensten. Sinds een jaar is daar het bijzonder pastoraat bij gekomen.
Inmiddels zijn er zo’n 25 vrijwilligers op diverse wijzen door het jaar heen betrokken. Hoek van Holland is een dorp met stadsproblematiek. We zijn allen bewoners van dit prachtige dorp in zijn mooie omgeving. We hebben ook zorg te dragen voor elkaar en met elkaar want dat heet samenleving! Iedereen kan een steentje bijdragen op wat voor manier dan ook. Ja toch?

Menu