WINNAARS VAN DE KERSTLOTERIJ

Dank u wel voor uw support. De loten zijn getrokken door de heer G. Vrolijk en de winnende loten staan hieronder vermeldt;

De 1e prijs

Een midweek verblijf in een vakantiehuis voor 10 personen.

gaat naar lot nummer: 27

                                                                               

NB: deze prijs van een sponsor werd ons later aangeboden waardoor de prijs tijdens de verkoop van de loten ons  niet bekend was. Het verblijf wordt met de sponsor in nader overleg bepaald. Met dank aan de sponsor

De 2prijs gaat naar lot nummer:   214                       VVV -bon  a 100,– Euro

De 3prijs gaat naar lot nummer:   470                       VVV -bon  a 75,–    Euro

De 4prijs gaat naar lot nummer:   588                       Insectenhotel

De 5prijs gaat naar lot nummer:   498                       Insectenhotel

De 6prijs gaat naar lot nummer:   706                       Insectenhotel

De 7prijs gaat naar lot nummer:   477                       Lichtfles

De 8prijs gaat naar lot nummer:   592                       Lichtfles

De 9prijs gaat naar lot nummer:   106                       Lichtfles

De 10e prijs gaat naar lot nummer:   64                       Lichtfles

De 11e prijs gaat naar lot nummer:  768                      Lichtfles

De 12e prijs gaat naar lot nummer:  882                      Lichtfles

 

Uw prijs kunt u ophalen tot eind Februari op dinsdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur bij het bestuur van de Inloop in de Dorpskerk. Ingang Kleine Schoolstraat.

Armoede is een feit  in Nederland en dus ook in Hoek van Holland!  1 Miljoen mensen in Nederland leeft onder de armoedegrens en veelal in het verborgene  door o.a. schaamte.  Maar wie zouden zich moeten schamen in één van de rijkste landen ter wereld. Inmiddels wordt de schaamte door o.a. Tv programma’s wat doorbroken en ziet met de realiteit. Armoede komt voor in alle lagen van de bevolking. Armoede vraagt om medezorgzaamheid van medebewoners, van u, van ons, ja van ons allemaal.

Deze loterij dekt wel iets van alle kosten maar lang niet genoeg!  Vrijwilligers hebben zich met Kerstmis enorm ingezet voor mensen op velerlei wijzen door o.a. kerstattenties.  Extra bezoeken van buddy’s. etc… Heel graag willen we weer maaltijden verstrekken wat we al maanden hebben gedaan maar financieel niet meer konden bolwerken. Maaltijden verstrekken voor mensen rondom de armoedegrens betekent dat ze zo een beetje geld over houden om bijvoorbeeld winterschoentjes te kopen voor de kinderen, een bril, of… bedenk het maar.  Laten we niet wegkijken voor onze dorpsgenoten, mensen in de marge die het  minder getroffen hebben dan wij.  Helpt u mee om  samen met de ruim 25 Hoekse vrijwilligers van de inloop iets van hun zorgen te delen. Dat zou echt heel fijn zijn!

Helpen kan door  bij te dragen op rek. nr. ; – RBRB 0706545044 t.n.v.  De Inloop St. Johanna

Cees Kuijvenhoven (vz. St. Johanna)  en  Pastor Leny Lievaart  (PGHVH)

Menu